Skip to main content

Fundacja Marcina Gortata x FreeYu

Jaki jest Marcin Gortat? Pokorny, kreatywny czy perfekcyjny? Okazuje się, że wszystkie trzy cechy idealnie go opisują, a my zadbaliśmy o to, aby były wyraźnie przedstawione w spocie dla marki FreeYu, której jest ambasadorem. Działania objęły: opracowanie koncepcji kreatywnej, kompleksową organizację planu zdjęciowego i montaż materiałów.

W ramach współpracy z Fundacją Marcina Gortat MG13 i marką FreeYu, zrealizowaliśmy również relacje video podczas Campów oraz Wielkiego Meczu Gortat Team x Wojsko Polskie.